Instalacja Wodna

Instalację wodną rozprowadzamy do pomieszczeń zgodnie z projektem, przewidująć zapotrzebowanie danego urządzenia na wodę użytkową. Na rodzaj instalacji wpływa między innymi sposób podgrzewania wody. Gdy jest centralny (dla całego domu), w kotle lub podgrzewaczu rurę z zimną wodą doprowadza się tylko do urządzenia grzewczego, a dalej do poszczególnych baterii układa się dwa równoległe przewody: jeden z ciepłą, a drugi z zimną wodą. Jeżeli punkty czerpalne są znacznie oddalone od kotła czy podgrzewacza, wówczas układa się jeszcze trzeci przewód – cyrkulacyjny. Dzięki niemu ciepła woda stale krąży w instalacji i jest dostępna zaraz po odkręceniu kranu. Gdy ciepła woda jest przygotowywana w podgrzewaczach zamontowanych bezpośrednio przy bateriach, rozprowadza się tylko rury z zimną wodą.

Instalacja Knalizacyjna

Domowa instalacja kanalizacyjna działa w układzie grawitacyjnym. Ścieki przepływają pod wpływem własnego ciężaru od urządzeń sanitarnych przez podejścia (odcinki łączące przybory sanitarne z pionami) do pionów kanalizacyjnych (zwanych też przewodami spustowymi), a stamtąd do poziomych przewodów odpływowych. W skład systemu wchodzą też syfony, rewizje (czyszczaki), wywiewki wentylacyjne i wpusty podłogowe.

Warunkiem dobrej pracy kanalizacji jest między innymi poprawne podłączenie podejść od urządzeń sanitarnych do pionu – możliwie najkrótszą drogą i koniecznie ze spadkiem w kierunku pionu. Między miską ustępową a pionem nie powinno się już włączać innego urządzenia, ponieważ ścieki spływające z miski pełnym przekrojem rury mogłyby wysysać wodę z jego syfonu. Wspólne podejście do pionu mogą mieć zlewy, umywalki, wanny i pralki. Podłączenie sedesu powinno znajdować się koniecznie poniżej pozostałych.

W skład usługi wchodzi:
– podłączenie do przyłącza wodociągowego
– wykonanie instalacji
– sprawdzenie szczelności instalacji