Instalacja elektryczna w domu stanowi część większej sieci niskiego napięcia składającej się z układu przewodów w obrębie budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym.

Za początek instalacji elektrycznej w domu uznaje się zaciski wyjściowe wewnętrznej linii zasilającej w złączu. Całość zakończona jest punktem odbioru energii elektrycznej, czyli gniazdem wtykowym, punktem świetlnym lub zainstalowanym na stałe odbiornikiem energii elektrycznej. Rozprowadzenie tego typu instalacji w domu ma na celu dostarczenie energii lub sygnałów elektrycznych do poszczególnych odbiorników.

Rozdzielnica elektryczna powinna być wyposażona w takie aparaty jak rozłącznik główny, ochronnik, wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki nadprądowe. Ilość obwodów jak i przekrój i rodzaj przewodów, kabli powinien być dobrany do danego odbiornika który zasila.

W skład usługi wchodzi :
– podłączenie pod przyłącze elektryczne
– dobranie zabezpieczeń
– prefabrykacja rozdzielnicy
– ułożenie instalacji
– montaż osprzętu
– sprawdzenie poprawności działania instalacji